Judo to nie tylko sport, ale także sztuka walki, która jest głęboko zakorzeniona w japońskiej kulturze. Warto poznać nie tylko techniki judo, ale również zasady i tradycje związane z tą sztuką walki, aby zrozumieć jej pełne znaczenie i kontekst.

Japońskie słowo „judo” oznacza „miękka droga”. Sztuka ta została stworzona w Japonii w 1882 roku przez Jigoro Kano, który chciał połączyć tradycyjne japońskie techniki walki ze swoją filozofią moralną i duchową. Kano był przekonany, że judo może pomóc ludziom w rozwijaniu nie tylko umiejętności fizycznych, ale również umysłowych i duchowych.

W japońskiej kulturze judo jest bardzo szanowane i wielu ludzi traktuje je jako drogę do samodoskonalenia. Japończycy przywiązują dużą wagę do zasad etycznych, które są związane z judo, takich jak szacunek dla przeciwnika, szacunek dla nauczyciela, pokora i ciągłe dążenie do doskonałości.

Podczas treningów judo, uczestnicy zazwyczaj odmawiają krótką modlitwę (mokuso), aby zebrać myśli i skoncentrować się przed treningiem. Często również wieszają na ścianach dojos (sali treningowej) tradycyjne japońskie obrazy, takie jak kanji, które symbolizują różne wartości, np. „harmonia”, „szacunek”, „samodoskonalenie” itp.

Podczas zawodów judo, zazwyczaj stosuje się tradycyjne japońskie stroje, czyli judogi. W judo, judogi nie są jedynie strojem, ale są również ważnym elementem kultury i tradycji. Kolor pasów na judogi odzwierciedla poziom umiejętności zawodnika, a ceremonia przyznawania nowych pasów (shinzen shiki) jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego judoki.

Japońska kultura jest bardzo bogata i składa się z wielu różnych tradycji i obrzędów, które są związane z judo. Podczas treningów i zawodów judo, warto szanować te tradycje i próbować zrozumieć ich pełne znaczenie. Dzięki temu, nie tylko nauczymy się tej sztuki walki, ale również zdobędziemy głębszą wiedzę o kulturze japońskiej i jej wartościach.